Renk Ölçüm Cihazları ve Parlaklık Ölçüm Cihazları

The evaporator

Renk Ölçüm Spektrofotometreleri, renkli malzemelerin renk ölçümü için özel olarak tasarlanmışlardır. Malzemenin, görünebilir spektrum içindeki fotometrik karakteristiklerini belirler ve numunenin spektral grafiklerini çıkartır. Aynı zamanda numunelerin farklı ışık kaynakları altındaki görüntülerini belirleyerek, metamerizmi hesaplayabilirler.

Çalışma Prensibi : Cisim üzerine ışık verilerek, yasıyan ışığın bir kısmı alınıp, analiz edilir ve yoğunluğu kaydedilir. Ancak, reflektans spektrofotometrelerde, yansıyan ışığın yoğunluğu, 10 nm aralıkla bir seri dalgaboyunda, tüm görünebilir spektrum boyunca ölçülür ( 400 den 700 nm ye kadar).

CIELAB sisteminde, toplam renk farkı değeri Delta E; L - a - b veya L - c - h olmak üzere üç değişkenin birleşimidir. Delta E parametresi renk farklılığını gösterir. Delta E, tüm boyutlardaki farklılıkları kullanarak toplam tek bir rakam elde edilecek şekilde hesaplanır. Delta E ismi, Almanca duygu, duygulanım anlamına gelen, Empfindung kelimesinin baş harfinden gelmektedir.

CIE L*a*b* kullanımındaki en önemli sınırlama, renk uzayının düzensiz olmasından kaynaklanır. Bu sorun renklerin kabul edilebilirliğini zorlaştırır. Renk uzayında bulundukları yere göre, farklı standart renk gruplarına, farklı numerik toleranslar uygulanmalıdır.

Özellikler ve Faydalar

  • Renk eşleştirme prosesinde, hassasiyet, doğruluk ve hız
  • Etkinliğin artması: ilk seferde doğru eşleştirme yapmayı sağlar, böylece zaman ve kaynak tasarrufu elde edilir
  • Fire ve maliyet kontrolu
  • Onaylarda daha yüksek başarı oranı
  • Müşteri stoklarını renk skalası halinde yükleme olanağı
  • Hareketsiz stok miktarının en aza indirilmesi

 

Enter your E-mail to subscribe to our newsletter: